Skip to content

User Manual

This B2B platform is for use by our wholesale customers only. We are confident it makes ordering easy, more flexible and transparent.

We ask you to register once first – we will check your details and ‘release’ your account; following European privacy guidelines and ensuring data security. Please note that your VAT number will be checked through the VIES site, which means you need to add the country reference before the number en sometimes the added code behind – e.g. NL002443341B98 without any spaces.
From that moment onwards placing wholesale orders with mo man tai is straightforward and simple – the behaviour of the site is much like a webshop. You can view all the products, order those currently in stock and all your orders are automatically stored. The ‘Quick Order form‘ – you have to be logged in to use the full functionality – allows for quickly finding any product and assembling orders in a clear list.
On the account page; once you have logged in, you can view previous orders (and re-order them), edit both billing and shipping addresses, and edit the login name and password given at registation.

We typically ship B2B orders every Tuesday and Thursday – please bear in mind, especially during these extra-ordinary times, that it may take a bit longer before your orders arrive.

Dit B2B-platform is uitsluitend bedoeld voor onze groothandel-klanten. We zijn ervan overtuigd dat het bestellen hiermee eenvoudiger, flexibeler en transparanter wordt.

We vragen je om je eerst één keer te registreren – we zullen je gegevens snel controleren en je account vrijgeven; daarbij zijn de Europese privacyrichtlijnen en beveiliging van je gegevens gewaarborgd. Houd er rekening mee dat uw BTW-nummer wordt gecontroleerd op de VIES-site, wat betekent dat u de landreferentie vóór het nummer moet toevoegen en soms de toegevoegde code erachter – b.v. NL002443341B98 zonder spaties.
Vanaf dat moment is het plaatsen van bestellingen bij mo man tai heel eenvoudig – in veel opzichten is de functionaliteit zoals een webshop. Je kan alle producten bekijken, je kan bestellen wat op voorraad is en al je bestellingen worden automatisch bewaard. Het ‘Quick Order-formulier’ – je moet ingelogd zijn om het te gebruiken – maakt het mogelijk om snel elk product te vinden en bestellingen samen te stellen in een overzichtelijke lijst.
Op de accountpagina; nadat je je hebt aangemeld, kan je ook eerdere bestellingen bekijken (en opnieuw bestellen), kan je zowel het factuur- als het verzendadres aanpassen en kan je de inlognaam en het wachtwoord wijzigen die bij de registratie zijn toegewezen.

Normaal versturen we B2B bestellingen iedere dinsdag en donderdag – houd er alsjeblief rekening mee dat het, zeker tijdens deze bijzondere periode,  langer kan duren eer je bestelling bij je aankomt. 

Diese B2B-Plattform ist exklusiv für unsere Großhandelskunden. Wir sind davon überzeugt, dass auf diese Weise bestellen einfacher, flexibler und transparenter wird.

Wir bitten Sie, sich zuerst zu registrieren. Wir werden Ihre Daten überprüfen und anschließend Ihren ‘Account‘ freigeben. Wir folgen den europäischen Datenschutzrichtlinien und sorgen für Datensicherheit. Bitte beachten Sie, dass Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer auf der VIES-Website überprüft wird, was bedeutet, dass Sie die Länderreferenz vor der Nummer und manchmal den hinzugefügten Code dahinter hinzufügen müssen – z. NL002443341B98 ohne Leerzeichen.

Nach dem Einrichten Ihres Accouts ist es unkompliziert und einfach, Großhandelsbestellungen bei mo man tai aufzugeben – diese Website ähnelt einem Webshop. Sie können unsere Produkte ansehen und bestellen was derzeit auf Lager ist und alle Bestellungen werden automatisch gespeichert. Das “Quick Order Formular” (Sie müssen angemeldet sein, um alle Funktionen nutzen zu können) ermöglicht es, Produkte schnell zu finden und Bestellungen in einer übersichtlichen Liste zusammenzustellen. Auf der Accountseite; können Sie frühere Bestellungen einsehen (und nachbestellen), Ihre Rechnungs- und Versandadresse anpassen und den bei der Registrierung zugewiesenen Benutzernamen und das Passwort ändern.

Normalerweise versenden wir B2B-Bestellungen jeden Dienstag und Donnerstag. Bitte beachten Sie, dass es insbesondere in dieser besonderen Zeit länger dauern kann, bis Ihre Bestellung eintrifft.